Profesionální manažerská diagnostika

Profesionální manažerská diagnostika/PMD

Umožňuje posoudit jakým způsobem hodnocený jedná se svým okolím v následujících oblastech:

 • Sebeřízení
 • Způsob komunikace s ostatními
 • Vedení podřízených a jejich rozvoj
 • Způsob komunikace s nadřízenými
 • Způsob vyjednávání
 • Zvládání obtížných situací

Cíl je pomoci hodnocenému identifikovat oblasti, ve kterých má dovednosti vyhovující a ve kterých se potřebuje rozvinout.

Ukázka písemné výstupové zprávy

 

PMD vzor 2014

 • Na úvodní stránku je klientovi umístěno automaticky jeho firemní logo, respektive název společnosti, datum zpracování zprávy a jméno hodnocené osoby.

 • Na stránce dva je stručný popis diagnostiky, jména hodnotitelů a popis kategorií informací, které jsou vyhodnocovány.

 • Na stránce tři je ukázka části manažerských dovedností, které se hodnotí (v daném případě "manažerské behaviorální dovednosti"). Z nich je jako vzor vybráno "vyjednávání".

 • Na stránce čtyři jsou zaznamenány dovednosti k podskupině "vyjednávání" , na stránce pět je jejich detailní grafický záznam včetně pokládaných otázek a detailů číselných hodnot.

 • Na stránce šest je reálný souhrn všech hodnocených dovedností (celkem 63) včetně grafického záznamu průměru dosaženého od všech hodnotitelů vč. sebehodnocení.

 • Reálná zpráva obsahuje vždy minimálně 3 hodnotitele (podřízený, kolega, nadřízený) a sebehodnocení. Maximum hodnotitelů může být až 9 (4 podřízení, 4 kolegové, 1 nadřízený).

 • Reálná zpráva je mnohem obsáhlejší, neboť detailní informace jsou poskytnuty ke všem posuzovaným dovednostem. Jde o velmi komplexní a zejména velmi objektivizovaný podklad, který pomůže změřit "pokroky" v jinak obtížně měřitelných kategoriích manažerského chování a přístupech.

© New Impuls® s.r.o. 2014
TOPlist